Κατάσταση Δικτύου


Υπηρεσία Κατάσταση Αναλυτικά

Κεντρική Ιστοσελίδα

Κανένα πρόβλημα

Περιοχή Πελατών

Κανένα πρόβλημα

Διακομιστές Φιλοξενίας

Κανένα πρόβλημα

Διακομιστές Cloud/Nimbus

Κανένα πρόβλημα

Διακομιστές Αντιγράφων Ασφαλείας

Κανένα πρόβλημα

Εποπτεία Κατάστασης Δικτύου

Κανένα πρόβλημα


Ανακοινώσεις / Ιστορικό Εργασιών


Παλαιότερες Εργασίες
Επανεκκίνηση Διακομιστή (Λονδίνο)
Date & Time: 2019-05-26 23:50:00
Duration: 20 λεπτά
Affected: Περιοχή Πελατών, Κεντρική Ιστοσελίδα

Ολοκληρώθηκε προγραμματισμένη επανεκκίνηση διακομιστή για να διορθωθεί λάθος σχετικό με NFS Mount.